Web-survey.dk udbyder en række værktøjer, der giver mulighed for at indsamle og behandle data online, enkelt og sikkert.

Det foregår ved login og med web-survey.dk som omdrejningspunkt for bl.a.

  • Analyser og spørgeskema undersøgelser
  • Afstemninger online
  • Målinger af kundetilfredshed eller medarbejdertrivsel
  • Indsamling af data til statistik eller kvalitetsmålinger

Vores værktøjer har bidraget til løsning af disse typer opgaver fra lille til meget stor skala i over 20 år – og i varianter fra hel eller delvis selvbetjening til komplette leverancer.

Kontakt os – så taler vi nærmere om dit behov